Kathrin Kaufhold
Kathrin Kaufhold

Kathrin Kaufhold doktorerade i lingvistik i Storbritannien år 2013 och är nu biträdande lektor i lingvistik på Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar det akademiska skrivandet på engelska, professionell/institutionell kommunikation, engelska i flerspråkiga sammanhang och kvalitativa forskningsmetoder.

Förutom att Kathrin forskar om språk har hon själv deltagit i kurser i svenska för (ny)anställda som inte har svenska som förstaspråk. Kurserna ges vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hon talar själv flera språk, bland annat tyska, engelska och spanska.

Vilka är utmaningarna med att kommunicera på svenska i akademiska sammanhang?

– Det gäller att hitta tillfällen/situationer när svenska används, säger Kathrin. Jag arbetar på Engelska institutionen och där använder vi ofta engelska i undervisning och på möten, samtidigt som det administrativa språket är svenska. Protokoll och mötesanteckningar är till exempel ofta på svenska och likaså styrdokument och andra texter kring universitetets regelverk. En annan viktig sak är att kunna förstå och delta i småprat i olika situationer på arbetsplatsen, menar hon.

För Kathrin har det varit bra att träna sin svenska på de kurser hon har deltagit i. Hon menar att det kan vara lättare att prova att prata och öva svenska tillsammans med andra personer som också är andraspråkstalare än att direkt försöka ha en konversation med kollegor som har svenska som förstaspråk.

Vad behöver man som akademiker med svenska som andraspråk träna på då man vill börja använda svenskan i akademiska sammanhang?

– Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk? frågar sig Kathrin. Man behöver givetvis hitta lexikala och grammatiska strukturer, men för att kunna kommunicera behöver man till exempel veta hur man ställer och följer upp en fråga på ett möte, hur man argumenterar, hur man uttrycker sig i mejl och så vidare.

Enligt Kathrin kan det därför vara bra att auskultera vid möten och i andra situationer där arbetsspråket är svenska. Det kan också vara bra att kunna presentera sig själv och sin forskning eller det man arbetar med lite kort på svenska.

Kan du ge tre goda råd till någon med ett annat förstaspråk som ska börja använda svenskan i akademiska sammanhang?

– För det första skulle jag säga att det är viktigt att hitta eller skapa möjligheter att använda svenska. För det andra kan det vara bra att läsa på svenska om det man ska arbeta med, som i mitt fall att läsa och analysera några artiklar från mitt forskningsområde som är skrivna på svenska. Och för det tredje kan det vara bra att hitta ett projekt på svenska, även utanför det akademiska sammanhanget, att delta i så att man blir tvungen att använda språket på det viset.

Text: Eva Nobel & Vendela Blomström