Alumn

Ylva Sandberg. Ylva Sandberg

Ylva Sandberg lever sin dröm. Hon har utbildat sig till konferenstolk på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet och jobbar i dag som frilansande översättare och tolk, bland annat i EU-parlamentet.

Alumn (tidigare student)

Har du läst vid Stockholms universitet? Visste du att du är en alumn? Gå med i Stockholms universitets alumnnätverk för att hålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.

Möt några av våra nuvarande och tidigare studenter

Våra studenter har olika bakgrund och olika mål med det de studerar hos oss.

  • En del studerar för första gången, andra har en examen med sig i bagaget, och några börjar forska för att doktorera i nordiska språk, tvåspråkighet eller översättningsvetenskap.
  • En del studerar heltid och arbetar extra, andra arbetar istället heltid och studerar kvällstid för att vidareutbilda sig.
  • Många kommer från andra länder och lär sig svenska för att kunna läsa vidare på universitetsnivå. 

Läs om deras erfarenheter och låt dig inspireras.

Kathrin Kaufhold

Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk?

Att lära sig att kommunicera på ett nytt språk i professionella sammanhang kan innebära en stor utmaning – inte minst i akademiska sammanhang. Det vet Kathrin Kaufhold, lektor och forskare i lingvistik på Stockholms universitet, som själv använder mestadels engelska men också svenska som arbetsspråk.

Anke Schmidt-Felzmann. Foto: H-H.Schmidt-Felzmann

När språkinlärningen blir en kamp mot kulturen

Vad är de största utmaningarna när man försöker lära sig svenska? Och vad behöver man göra för att ta sig in i den svenska språkgemenskapen? Forskaren Anke Schmidt-Felzmann vet hur man kämpar sig till svenska.

Adam Moussawi

Adam som läst Svenska som främmande språk: ”Det är kurser för alla med stora drömmar”

Hur är det att studera svenska som främmande språk? Varför är universitetsmiljön så viktig? Och hur lär man sig tio språk? Studenten Adam Moussawi har flera tips till den som funderar på att läsa svenska.

Anna Wallgren. Foto: Olof Pettersson

Anna: Kandidatstudent som vurmar för svenska språket och studentkåren

Anna Wallgren, född 1983, har läst svenska på kandidatnivå hos oss. Hon har också varit engagerad i institutionens studentråd, och har arbetat inom Stockholms universitets studentkår (SUS).

Gentiana Dedaj

Gentiana: Jurist från Albanien som lärde sig svenska snabbt

Gentiana Dedaj, född 1983, är utbildad jurist och har tidigare arbetat som jurist och översättare i Albanien. Hon har varit i Sverige sedan mitten av 2009 och kom hit för att gå ett magisterprogram inom juridik, och behövde lära sig svenska.

Joar Gutestam

Joar: Läkare som är vass på att presentera sin forskning

Joar Guterstam, född 1981, arbetar som läkare. Han har läst Praktisk retorik hos oss.

Anna Windirsch. Foto: Johan Asplund

Anna: Lärare som tänker på retoriken varje dag

Anna Windirsch, född 1978, är lärare. Hon har läst Praktisk retorik hos oss, samt Barns språkutveckling och Skrivande i yrkeslivet.

Admir Hodzic. Foto: Model House

Admir: Försäljare som aldrig haft så roligt under en termin

Admir Hodzic, född 1989, är försäljare på ett inredningsvaruhus. Han har läst Praktisk retorik hos oss.

Martin Persson. Foto: Christian Bertell

Martin: Doktorand som fokuserar på dialekters närmande till standardspråk

Martin Persson, född 1972, är doktorand i nordiska språk hos oss. Han har tidigare läst Svenska, Nordiska språk med historisk inriktning och det som då hette Svenska för invandrarundervisning (nu Svenska som andraspråk).

Tommy Kuusela. Foto: Johan Asplund

Tommy: Tidigare doktorand som forskar om jättar och jättinnor i fornnordisk mytologi

Tommy Kuusela, född 1979, var tidigare doktorand i religionshistoria vid Stockholms universitet. Innan dess läste han Nordiska språk med historisk inriktning här hos oss. Han disputerade 2017.

Lärarstudent som har läst svenska

"Jag ser mer analytiskt på språk och texter och kan därför förstå mer av hur eleverna tänker och kommunicerar och hur man därmed kan handleda dem."

Student som har läst Svenska som främmande språk

"Jag fick lära mig mycket grammatik och ordkunskap, som jag behövde. Sedan kom jag in på juristlinjen och nu är jag färdig jur.kand., och  lever och verkar i Sverige och på svenska."

Student som har läst Praktisk retorik

"Jag är civilekonom och denna utbildning har gjort mig till en bättre talare, men även gett mig andra kunskaper som underlättar min vardag."

Student som har läst Skrivande i yrkeslivet

"Nu känner jag mig betydligt säkrare både på att bedöma och skriva egna texter. Jag har också lättare att motivera mina synpunkter och idéer, vilket gör att jag är både tydligare och snabbare i mitt jobb som informationschef."

Pratbubblor Foto: Francois Poirier

Studenter om Vikingatida texter

"Exkursionen var ett bra sätt att studera källorna direkt. Mycket bra exkursionsmanual."

"Insikt i hur grammatik och språk såg ut förr, samt hur det utvecklats till idag. Datering av inskrifter, att förstå de mest frekventa orden och böjningsformerna och således kunna översätta rakt av."

"Det var ju en så allsidig kurs. Jag har tidigare mest sett och skrivit om ornamentiken. Nu kom fokus på språket. Kursen var ett bra komplement till kursen i Runologi, som jag gått tidigare."

Studenter som har läst Handskriftsläsning och texttolkning

"Jag har snabbt blivit mycket bättre på att tyda handskrifter. Jättebra och roligt att få se äkta medeltida handskrifter."

"Trodde inte att det var möjligt att lära sig så mycket."

"Det avslutande besöket på Riksarkivet var väldigt intressant och flera timmar skulle kunnat förläggas dit om kursen varit längre."