Foto: Adam Strömdahl Östberg
Foto: Adam Strömdahl Östberg

För språksektionen har Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och flerspråkighet, utsetts som lokal samverkanskoordinator i två år.

–  Jag fortsätter mitt vanliga jobb som forskare och lärare, men har det här uppdraget på 20 procent.

Mona har redan sysslat en hel del med samverkan dels i sin egen forskning och undervisning, dels inom olika övergripande projekt.

– För några år sen var vi en arbetsgrupp på SU som ordnade workshop och konferens på temat praxisorienterad forskning, det vill säga forskning i ömsesidigt utbyte med en part utanför akademin, till exempel en arbetsplats. Vi genomförde också en enkätundersökning på humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet, för att synliggöra den typen av forskning.

Men framför allt har Mona Blåsjö lärt sig mycket av att delta i projektet Humsamverkan som finansierades av VINNOVA 2013–2015.

– Humsamverkan har utvecklat konkreta redskap för att underlätta utbyte mellan akademin och samhällets organisationer. Eftersom de största resurserna hittills gått till ämnen som teknik och naturvetenskap, har vi satsat på humaniora och samhällsvetenskap.

Redskapen och erfarenheterna från Humsamverkan kan nu användas av de lokala samverkanskoordinatorerna, t.ex. ett matchningsverktyg för organisationer, studenter och forskare att hitta nya samarbetsmöjligheter.

– Humaniora kan verkligen bidra till nytta i samhället; vi sysslar ju med mänskliga verksamheter. På språksektionen finns en massa forskning om skola och barn, arbetsliv, flerspråkiga samhällen och så vidare. Och ju mer samverkan vi har med arbetsplatser, desto mer arbetslivsanpassade kan våra utbildningar bli.

Forskare, lärare, studierektorer och studenter inom språkämnena som vill diskutera samverkansidéer eller ha stöd kan nu kontakta Mona Blåsjö.