Nätverk

Människor som rör sig och männiksor som står still under konstverk av ark som singlar i luften. Foto

Nätverk Institutionen för svenska och flerspråkighet

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

UBSAM-nätverket

Nätverk för erfarenhetsutbyte kring undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Administrationen på plan 5–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler