År 1998 tecknade rektorerna ett samarbetsavtal Avtal om samordnad examination på behörighetsgivande kurser i svenska för studenter med utländsk gymnasieutbildning. Samarbetet gäller följande universitet:

  • Linköpings universitet
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet

Representanterna i samrådsgruppen är provortsansvariga för Tisus och/eller kursansvariga/studierektorer för de behörighetsgivande kurserna vid respektive universitet. En gång om året står ett av universiteten värd för en fortbildningsdag (anordnad av Tisus) för alla bedömare samt en pedagogisk eftermiddag (anordnad av värduniversitetet) gällande de behörighetsgivande kurserna i svenska för de undervisande lärarna.

 

Kontaktpersoner

Ordförande i Samrådsgruppen: Vendela Blomström, Stockholms universitet.

Projektledare för Tisus: Annika Spolin, Stockholms universitet.

Bitr. projektledare för Tisus: Anna Persson, Stockholms universitet.

 

Kort historik

1982 Rikstest – mars månad första rikstest för ”externa” Samrådsgrupp bildas mellan sex universitet december gemensamt slutprov.

1989 UHÄ föreskrifter om Rikstest och samrådsgruppens arbete (UHÄ:FS 1989:47–48).

1998 SUHF rekommenderar universiteten att ingå avtal enligt förslaget. 1 juli, samarbetsavtal undertecknat av rektorerna ingås mellan sex universitet, Avtal om samordnad examination på behörighetsgivande kurser i svenska för studenter med utländsk gymnasieutbildning.