År 1998 tecknade rektorerna ett samarbetsavtal om samordnad examination på behörighetsgivande kurser i svenska för studenter med utländsk gymnasieutbildning. Samarbetet gäller följande universitet:

  • Linköpings universitet
  • Lunds universitet
  • Malmö universitet
  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet

Representanterna i samrådsgruppen är provortsansvariga för Tisus och/eller kursansvariga/studierektorer för de behörighetsgivande kurserna vid respektive universitet. En gång om året står ett av universiteten värd för en fortbildningsdag (anordnad av Tisus) för alla bedömare samt en pedagogisk eftermiddag (anordnad av värduniversitetet) gällande de behörighetsgivande kurserna i svenska för de undervisande lärarna.

Kontaktpersoner

Ordförande i Samrådsgruppen

Vendela Blomström, Stockholms universitet.

Projektledare för Tisus

Johan Liljegren, Stockholms universitet. Tisus

Representanter från respektive lärosäte

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)
Per Simfors
Ioanna Zengler

Lunds universitet
Språk- och litteraturcentrum, Institutionen för nordiska språk
Lena Larsson

Malmö universitet
Centrum för akademiskt lärarskap
Josefin Bergfeldt
Anna Helg Granbom

Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Vendela Blomström
Anna Karlsson
Johan Liljegren

Umeå universitet
Institutionen för språkstudier
Eva Harmatova
Gabriella Morén

Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk
Johanna Jacobsson
Sofia Thorén

Kort historik

1982 Rikstest – första rikstest för ”externa” genomförs. Samrådsgrupp bildas mellan sex universitet.

1989 UHÄ föreskrifter om Rikstest och samrådsgruppens arbete (UHÄ:FS 1989:47–48).

1998 SUHF rekommenderar universiteten att ingå avtal enligt förslaget. Den 1 juli undertecknas samarbetsavtal mellan sex universitet av rektorerna, Avtal om samordnad examination på behörighetsgivande kurser i svenska för studenter med utländsk gymnasieutbildning.