Om UBSAM | Vill du bli medlem i nätverket? | Kontaktpersoner | Nätverksträffar

Om UBSAM

Nätverket syftar till erfarenhetsutbyte gällande undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö och vänder sig till lärare (både nationellt och internationellt) som undervisar i främmande språk/andraspråk på universitet och högskola. UBSAM står för undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

UBSAM-nätverket startades hösten 2015 under ett planeringsbesök vid Helsingfors universitet av Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg (Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet) i samarbete med Johanna Manner-Kivipuro och Kirsi Wallinheimo (Språkcentrum, Helsingfors universitet).

Upp

Vill du bli medlem i nätverket?

Vill du bli medlem i nätverket? Skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna. Ange ”Ny medlem UBSAM” i ärenderaden.

Upp

Kontaktpersoner

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström
Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Felicia Blomström

Upp

 

 

 

 

Nätverksträffar

Nästa nätverksträff

Nätverksträffen den 29 april 2020 blev inställd med anledning av coronaviruset. Information om nästa planerade närverksträff kommer att publiceras här

Mårten Michanek, Christophe Premat, Gustav Wallentin Staaf, Sofia Engman. Foto: Vendela Blomström
Mårten Michanek, Christophe Premat, Gustav Wallentin Staaf, Sofia Engman. Foto: Vendela Blomström

10 april 2019: Tema undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

Stockholms universitet

Inbjudan UBSAM-nätverket 10 april 2019 (546 Kb)

Presentationer

  • Möjligheter och begränsningar med olika provformat i standardiserade språktest.
    Sofia Engman, Gustav Wallentin Staaf, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
  • Hur hittar man en balans mellan språkfärdighet, litteraturvetenskap och kulturvetenskap?
    Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Att tänka och skriva akademiskt: exemplet grammatiska metaforer.
    Mårten Michanek, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

 

Christine Ericsdotter Nordgren, Hans Färnlöf, Maria. Eklund Heinonen Foto: Jeanna Wennerberg
Christine Ericsdotter Nordgren, Hans Färnlöf, Maria Eklund Heinonen Foto: Jeanna Wennerberg

14 mars 2018

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Stockholms universitet.

Tema: Kurskrav och examinationsformer, faktiska och fantastiska verkligheter inom språkutbildning samt seminariet i ett metaperspektiv.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 14 mars 2018 (version 2) (707 Kb)

 

 

UBSAM föreläsare 29 mars 2017 Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg vid seminariet den 29 mars 2017.
Hugues Engel, Annika Johansson, Urban Östberg, Stockholms universitet 2017. Foto: Vendela Blomström

29 mars 2017

Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. Stockholms universitet.

Teman: Fonetikundervisning med omvänt klassrum (flipped classroom), ordförrådsutveckling samt tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 29 mars 2017 (476 Kb)

 

Kirsi Wallinheimo och Johanna Manner-Kivipuro. Foto: Vendela Blomström
Kirsi Wallinheimo och Johanna Manner-Kivipuro från Helsingfors universitet, Stockholms universitet 2016. Foto: Vendela Blomström

13 april 2016

Seminarium/workshop om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet vid Stockholms universitet.

Teman: Bedömning av avancerad muntlig färdighet samt formativ och summativ bedömning i språkundervisning. Stockholms universitet.
Inbjudan seminarium UBSAM-nätverket 13 april 2016 (382 Kb)

 

Helsingfors universitet 2015. Foto: Vendela Blomström
Helsingfors universitet 2015. Foto: Vendela Blomström

20 november 2015

Erasmus+ planeringsbesök vid Helsingfors universitet.

Rapport om planeringsmöte UBSAM-nätverket 20 nov. 2015 (372 Kb)

Upp