Nätverk

Människor som rör sig och männiksor som står still under konstverk av ark som singlar i luften. Foto

Nätverk Institutionen för svenska och flerspråkighet

Samrådsgruppen för Tisus och Behörighetsgivande kurs i svenska

År 1982 bildades en samrådsgrupp mellan de universitet som ger både Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) och Behörighetsgivande kurs i svenska. Samrådsgruppen träffas en gång per termin och samarbetar kring frågor som rör genomförandet av Tisus samt frågor kring undervisning och examination på de behörighetsgivande kurserna i svenska.

Eva Nobel, Vendela Blomström. Foto: Pia Nordein, Felicia Blomström

SVAN-nätverket

Nätverk om kurser i SVenska för ANställda vid lärosäten i Sverige som vänder sig till anordnare och undervisande lärare vid lärosäten i Sverige.

Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

UBSAM-nätverket

Nätverk för erfarenhetsutbyte kring undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö.

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Administrationen på plan 5–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube