Projektet utgår från ett problem vi identifierat bland nyanlända elever i gymnasieåldern. Också efter flera år i svensk skola kan det hos dessa elever finnas kvardröjande brister i den grundläggande läs- och skrivförmågan på svenska – de blir inte fullt litterariserade på svenska. Brister i läsavkodning innebär att all läsning blir mödosam, vilket i hög grad påverkar förmågan att tillägna sig ämneskunskaper genom läsning, vilket påverkar nästan allt skolarbete. Det finns därmed ett utbildningsbehov här som utbildningen för denna ålderskategori inte möter, så som den är utformad idag.

Läs mer om projektet: intervju med Intervju med Maria Lim Falk.
Läsutveckling bland nyanlända genom samverkan

Projektperiod: 2021–2022

Projektledare: Maria Lim Falk

Projektdeltagare: Tomas Riad, Julia Forsberg, Helena Bani-Shoraka

Finansiering: Humanvetenskapliga området, Stockholms universitet.

Samverkansmedel: 295 000 kr

Maria Lim Falk, Tomas Riad, Julia Forsberg Backelin, Helena Bani-Shoraka.
Maria Lim Falk, Tomas Riad, Julia Forsberg Backelin, Helena Bani-Shoraka. Foto: Linnea Bengtsson, Paulin Strömberg, 2 x Pia Nordin