Samverkan

Blomsterrabatt i Stora Skuggan

Växter i samspel i Stora Skuggan. Foto: Pia Nordin
 

Samverkan

Samarbeta med Institutionen för svenska och flerspråkighet – ett samarbete kan ske på många sätt. Vi behöver er och vi tror att ni behöver oss!

Exempel och inspiration kring samverkan

Hur går det att samverka inom humanvetenskap och vilka exempel finns? Det var frågor som belystes vid en halvdag om samverkan den 23 maj.

Tre glada studenter med böcker runt ett bord. Foto: Eva Dalin

Pröva en språkkonsult!

Om din organisation vill ha nya perspektiv på textgranskning, skrivande, kompetensutveckling, terminologifrågor, kommunikationsanalys eller annat språk- och kommunikationsarbete, så kan du dra nytta av våra språkkonsultstudenter.

Samverkan inom tolkning och översättning

Samverkan inom tvåspråkighet

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Administrationen på plan 5–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube