Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Sommartider 2 juli-5 aug. Ill: Free Grass Flowers w. Dragonfly and Butterfly fr se.clipartlogo.com

Sommartider 2 juli–5 augusti

Institutionen (plan D3–6) är stängd 2 juli–5 augusti. Studievägledare, studentexpeditionener och kursadministratörer har särskilda telefon- och besökstider under sommaren.

Lediga jobb/Projektmedarbetare i utv.projektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever

Vi söker 1–3 projektmedarbetare i utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever. Med fokus på utvecklingsarbete samarbetar projektmedarbetarna (forskare och lärare) mycket nära med skolledare och yrkesverksamma lärare i skolpraktiken. Under kommande läsår, 2018/2019, utökas antalet projektskolor, varför vi söker fler medarbetare. (Tidsbegränsade anställningar.)

Hand som skriver på papper. Foto: Niklas Björling

Ansökan och antagning Språkkonsult- programmet – extra antagningsprov till ht -18

Ett extra antagningsprov till restplatser på Språkkonsultprogrammet (start ht -18) sker lördag 11 augusti (kl. 10.00 – 17.00) i Ugglevikssalen på Stockholms universitet. Är du intresserad? Gör då en sen anmälan på antagning.se. (senast den 27 juli). Du får därefter en kallelse till provet.

Nytt i Läslyftet: Utvecklande skrivundervisning i svenska och svenska som andraspråk

På Lärportalen erbjuder Skolverket en modell för kompetensutveckling för lärare, som bygger på att deltagarna genom strukturerat samarbete, fördjupar och utvecklar kunskaper i nära anslutning till sin dagliga praktik. Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs vid Institutionen för svenska och flerspråkighet har varit vetenskapliga ledare för utformandet av en modul med fokus på skrivundervisning i gymnasieskolan.

Omslag slutrapport

Slutrapport: Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända

Att mediera information om vårdmöjligheter för nyanlända: Evaluering av SLL:s kommunikation 2015/16. Under hösten 2015 och våren 2016 anlände många människor på flykt till Sverige. Runt omkring i landet uppstod då ett behov av att informera dem som kommit om deras förutsättningar, inte minst när det gällde hälso- och sjukvård. Stockholms läns landstings (SLL) reaktion på denna kommunikationsutmaning var bland annat att producera broschyrer och affischer med information för asylsökande.

Boktrave

Nyaste publikationen

Vår nyaste publikation i Svenska/Nordiska språk är boken Ordbildning från grunden av Anna Hallström och Urban Östberg.

The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song

Following a successful conference in Helsinki in May 2016, we now invite you to Stockholm for the next installment of the NordMetrik conference series. The conference will be co-organised by Stockholm University and the Swedish Academy.

Mona Blåsjö. Foto: Elsa Adrielsson Helin

Samverkanskoordinator vid språksektionen

Tanken med de lokala samverkanskoordinatorerna är att de jobbar på institutionerna, närmare forskare, lärare och studenter. Det blir därför lättare för dem att se, fånga upp och stödja konkreta samverkansprojekt.