Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Lärare i korridor Foto: Katja Kircher, MostPhotos

Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

Vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal. Fördelen med auskultationer är att det kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnader, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt till återkoppling, faktorer som inverkar på resultatet.

Läkare och två patienter samtalar. Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

Patienters följdfrågor fördjupar samtal med läkare

I artikeln "Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects" undersöks inspelade konsultationssamtal mellan par som väntar ett barn med misstänkt hjärtfel och en specialistläkare. Samtalen är för paren det första mötet med en specialist, efter rutinultraljudet då något avvikande upptäckts. Artikelförfattarna Bellander och Karlsson är intresserade av samtalets förutsättningar för lärande, och tittar särskilt på patienternas aktivitet.

katu gata

Spår av svenska i finskan

Att det finska ordet appelsiini kommer från apelsin är inte svårt att se, men att tuoli har sitt ursprung i svenskans stol är inte självklart. Martin Persson, doktorand i nordiska språk, skriver i Språkbruk om svenska lånord i finskan.

Gunilla Almström Persson

Det finns inte ETT sociala medier-språk. Stipendium ur Wellanders fond till Gunilla Almström Persson

Gunilla Almström Persson har beviljats stipendium ur Erik Wellanders fond för projektet ”Det finns inte ETT sociala medier-språk. Ett projekt om en diversifierad syn på myndighetsspråk i sociala medier”.

Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

”Hämtad av Gud” eller ”Lämnat oss i stor sorg och saknad”. Stipendium till Catrin Norrby m.fl.

Catrin Norrby, Stockholms universitet och Lena Rogström, Göteborgs universitet, har fått ett stipendium från Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning för en mindre undersökning: ”Hämtad av Gud” eller ”Lämnat oss i stor sorg och saknad”. Har dödsannonsen i dagspress förändrat uttryck under de senaste 20 åren?