Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Svenska flaggan som en pratbubbla. Illustration: Laurent Davoust, MostPhotos

”Därför är språktest en dålig idé”

Hur definierar man vilka språkliga kunskaper som behövs för att vara medborgare? Vi menar att detta inte går. Istället verkar språktest för medborgarskap handla om det symboliska värdet av att ställa krav på en viss grupp i samhället, skriver språkforskarna Maria Rydell och Tommaso Milani.

Roger Andersson. Foto: Pia Nordin

Roger Andersson professor i nordiska språk

Roger Andersson har anställts som professor i nordiska språk, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

Nya utbildningsmodellen ska lära nyanlända svenska snabbt

För den som lär sig ett nytt språk är det ibland viktigt att snabbt öka ordförrådet. Forskare vid Stockholms universitet utvecklar nu en ny modell för intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Intervju med Maria Lim Falk i DN.

Olle Josephson. Foto: Pia Nordin

Hur realistisk är idén om svenska språkets utfasning?

Företagsledaren Walter Naeslund vill att svenskan ska fasas ut till förmån för engelskan. Är idén realistisk? Språkprofessorn Olle Josephson reder ut.

Chile flagga

ACCESS – nytt akademiskt samarbete med Chile

Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet. ACCESS, som är namnet för plattformen, står för Academic Collaboration Chile Sweden.

Äldre kvinna vid dator. Foto Vladimir Voronin, MostPhotos

Den 80-årige bloggkungen. En studie av språkliga konstruktioner av äldre i förhållande till IT

När internet började spridas till allmänheten för lite mer än 20 år sedan hade många uppfattningen att efter en övergångsperiod om mellan fem och tio år skulle hela befolkningen vara regelbundna användare av IT, informations- och interaktionsteknik. Bland de äldsta i befolkningen har dock spridningen gått långsammare än vad man förutspådde. Av Karolina Wirdenäs och Theres Bellander, Institutionen för svenska och flerpråkighet.

Två personer som betalar  i en kassa. Foto: Syda Productions, MostPhotos

Niandet är artigt eller nedlåtande – olika servicesvenska i Sverige och Finland

Blir du niad eller duad i biljettkassan? Brukar du nia eller dua personalen? Ditt budskap kan uppfattas helt fel, beroende på om du gör det i Finland eller i Sverige. Camilla Wide i projektet IVIP intervjuas av svenska.yle.fi.