Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

En grupp människor sitter runt ett bord o samtalar. Illustration: Ali Reza Majlesi

Konferens OFTI 36, 20–21/9

Konferens OFTI 36 vid Stockholms universitet, 20–21 september 2018. Temat för årets OFTI är tal, interaktion och multimodalitet. Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Bokmässan logotyp

Bokmässan: Intensivsvenska. Föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter 27–30/9

På Bokmässan i Svenska Akademiens monter möter du i år utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska. Det bjuds på föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter. Från vår institution deltar forskarna Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad och Olle Josephson.

Undervisning lärare + studenter Foto: Niklas Björling

Ledigt jobb: Adjunkt i retorik för blivande lärare. Sök senast 27/9

Vi söker en adjunkt i retorik för blivande lärare i svenska/nordiska språk/svenska som andraspråk. I anställningen ingår undervisning i retorik i lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Därtill ingår uppgifter som omfattar att anpassa retorikundervisning för teckenspråkiga studenter. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. Undervisningen sker på svenska.

Kursadministratör med student. Foto: Eva Dalin

Ledigt jobb: Kursadministratör. Sök senast 1/10

Som kursadministratör i svenska för internationella studenter har du en viktig roll i internationaliseringen av universitetet. Du arbetar med antagning och registrering av studenter, gruppindelning, närvarolistor, förberedande av resultatrapportering och tentamensadministration. Kurserna, som ges på flera olika nivåer och på deltid, är av två olika typer och riktar sig till olika målgrupper, dels kurser för internationella studenter som läser svenska utöver heltidsstudier vid någon annan institution, dels kurser för internationella medarbetare vid Stockholms universitet. I arbetet ingår även schemaläggning av kurserna.

Studenter i Universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

Lediga jobb: Postdoktorer i språkvetenskap (4 st)/Forskarskolan i språkvetenskap. Sök senast 15/10

Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak) utlyser fyra anställningar som postdoktor vid någon av sju institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, varav vår institution är en av dem.

ordmol: ord fraser ordförråd läxor mål wordart.com

Så lär sig nyanlända svenska på två år

Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet när man som nyanländ ska lära sig svenska. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år. Projektledare är Maria Lim Falk, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Maria Rydell. Foto: Pia Nordin

Språkkrav är ingen lösning

I årets valrörelse har flera partier lagt fram förslag om att få fler att lära sig svenska, samtidigt som man bland annat vill höja kraven på dem som utbildar sig. Språkinlärning hos vuxna är dock en tidskrävande och komplex process som påverkas av en mängd olika faktorer. Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, pratar om språkkrav och vuxnas andraspråksinlärning i Sveriges radios Språket i P1.

Lena Lind Palicki. Foto: Pia Nordin

Lena Lind Palicki får Natur & Kulturs stipendium för bokprojekt om inkluderande språk

I en bok om inkluderande språk ska Lena Lind Palicki ge verktyg till att använda språket på ett sätt som motverkar diskriminering och stereotypisering. Lena Lind Palicki är doktor i svenska språket och är universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.