Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

Profilseminarium: Makt, demokrati & välfärd. Gunilla Almström Persson deltar 24/9

Tema Makt, demokrati & välfärd med undertemat Berättelsens funktion i det demokratiska samtalet och hur särskilt utsattas rättigheter i välfärdsstaten politiseras. Medverkar gör bl.a Gunilla Almström Persson, från vår institution. Du behöver anmäla dig om du vill delta i seminariet

Lärare i korridor Foto: Katja Kircher, MostPhotos

Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap

Vid Stockholms universitet har man arbetat fram en modell med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal. Fördelen med auskultationer är att det kan leda till fördjupat kollegialt utbyte. Samtidigt är kostnader, lärarnas motivation att delta samt förhållningssätt till återkoppling, faktorer som inverkar på resultatet.

Läkare och två patienter samtalar. Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

Patienters följdfrågor fördjupar samtal med läkare

I artikeln "Patient participation and learning in medical consultations about congenital heart defects" undersöks inspelade konsultationssamtal mellan par som väntar ett barn med misstänkt hjärtfel och en specialistläkare. Samtalen är för paren det första mötet med en specialist, efter rutinultraljudet då något avvikande upptäckts. Artikelförfattarna Bellander och Karlsson är intresserade av samtalets förutsättningar för lärande, och tittar särskilt på patienternas aktivitet.