Svenska och nordiska språk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska och nordiska språk
En näve blåbär i två handflator bland blåbärsris

Svenska och nordiska språk

Vår forskning är inriktad på främst tre områden: Samtida språkbruk i samhällsperspektiv, Nordistik med kulturhistorisk inriktning och Forskning om svenska språksystemet. Vi ger två kandidatprogram och två masterprogram, och vi erbjuder cirka 60 kurser varje termin.

Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos

Sommartider

Institutionen (plan D3–6) kommer att hålla sommarstängt (låst) fredag 19 juni – söndag 9 augusti. Vi fortsätter dock att ha låst även övriga tider p.g.a. coronapandemin, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studievägledare, studentexpeditioner och kursadministratörer har särskilda telefontider under sommaren, även efter 9 augusti.

Omslagsforot: Birgitta i Risinge Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer

Heliga Birgittas pilgrimsresa till det Heliga landet

Roger Andersson, professor i nordiska språk, berättar om den heliga Birgittas pilgrimsresa till det heliga landet. Det ingår i en seminarieserie från Forum Axess om Svenskarna och det heliga landet.

Sittande människor fotade bakifrån. En talare långt bort. Foto: kasto80, MostPhotos

Konferenser på gång