Svenska som andraspråk

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Svenska som andraspråk
Foto: Orasis

  Behörighet

  Vem är behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

  Vem kan läsa våra kurser i svenska som andraspråk?

  Våra kurser vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad.

  Goda kunskaper i svenska krävs

  OBS! Kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som behärskar (kan) svenska språket mycket bra. De innehåller inte någon färdighetsträning i svenska.

  Om du

  Om svenska som andraspråk

  För dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk.

  Ämnets fokus ligger både på svenska språket som ett andraspråk och på inlärning av svenska ur ett andraspråksperspektiv – svenska som andraspråk är med andra ord ett mångfasetterat kunskapsfält. Ämnet omfattar därför såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap om språkinlärning och flerspråkighet.

  Svenska som andraspråk är ett tvärvetenskapligt ämne med en dynamisk kunskapsutveckling och en såväl internationell som svensk forskningsorientering.

  Utbildningen ges i samarbete mellan två institutioner vid Stockholms universitet: Institutionen för språkdidaktik och Institutionen  för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

  Webbplatsen ligger under Svenska och flerspråkighet.

  Påskliljor

  Påsktider

  Institutionen, inklusive TÖI och Centrum för tvåspråkighetsforskning, är stängd och låst fr.o.m. Långfredagen (30 mars) t.o.m. Annandag påsk (2 april). Administrationen, studievägledarna och studentexpeditionerna har stängt fr.o.m. Skärtorsdagen (29 mars) – ordinarie tider från tisdag 3 april. En GLAD PÅSK önskar vi från institutionen.

  Två tjejer sitter utomhus i sommarmiljo och pratar. Foto: Eva Dalin

  En bra pitch kan vara avgörande – hur får du till den? Retorikföredrag på Humanistdagen 11/4

  Sofia Jonsson, retoriklärare vid institutionen, håller ett retorikföredrag om att en pitch idag är viktig för att snabbt och tydligt kunna presentera vem du är och vad du kan bidra med till en uppdragsgivare eller på en anställningsintervju. Föredraget är ett av flera under Humanistdagen, en arbetsmarknadsdag som Humanistiska fakulteten anordnar för dig som läser humaniora. Dagen ger dig konkreta karriärtips men också inspiration till att upptäcka mer oväntade yrkesbanor.

  Undervisa nyanlända elever

  Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

  Uppdragsutbildning Det globala klassrummet ht -18. Sök senast 16/4

  Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp (ht -18)

  Hos oss kan du läsa till en magister- eller masterexamen i svenska som andraspråk. Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk startar varje hösttermin.

  Sök utbildning

  Till utbildningskatalogen
  Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  Mina studier
  Mondo
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  IT för studenter
  Biblioteket