Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska som andraspråk

Behörighet

Vem är behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

Vem kan läsa våra kurser i svenska som andraspråk?

Våra kurser vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad.

Goda kunskaper i svenska krävs

OBS! Kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som behärskar (kan) svenska språket mycket bra. De innehåller inte någon färdighetsträning i svenska.

Om du

Om svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk (SVA) är relevant för dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk.

Ämnet SVAs fokus ligger både på svenska språket som ett andraspråk och på inlärning av svenska ur ett andraspråksperspektiv. SVA omfattar såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap om språkinlärning och flerspråkighet. SVA är ett tvärvetenskapligt ämne med en dynamisk kunskapsutveckling och en såväl internationell som svensk forskningsorientering.

Utbildningarna ges i samarbete mellan två institutioner vid Stockholms universitet: Institutionen för språkdidaktik och Institutionen  för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Webbplatsen ligger under Svenska och flerspråkighet.

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Mina studier
Mondo
Athena
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket