Kalendarium SVA

Nätverksträffar för lärare i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk, fristående enhet inom Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, anordnar under läsåret runtom i landet nätverksträffar och seminarier för lärare i svenska som andraspråk och sfi.

Startsida Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
"Vem kan studera svenska som andraspråk?" mot grön bakgrund

Kontakt

Besöksadresser, telefon och e-post

E-post Studentexpedition ISD

E-post Studentexpedition Svefler

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM