Kontakt

Studierektorer Svenska som andraspråk

Kontaktuppgifter till våra studierektorer på grund- och avancerad nivå.

Studievägledare Svenska som andraspråk

Kontaktuppgifter till våra studievägledare.

Studentexpedition Svenska som andraspråk

Studentexpedition Kurspaket I-III, avancerad nivå, övriga kurser samt Lärarlyftet.

Startsida Svenska som andraspråk

Kontakt

Besöksadresser, telefon och e-post

E-post Studentexpedition ISD

E-post Studentexpedition Svefler

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Mina studier
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket