Våra utbildningar

Välkommen till Svenska som andraspråk. Foto: Eva Dalin

Våra utbildningar i svenska som andraspråk

Våra kurser vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad.

Du måste behärska svenska språket mycket väl. Kurserna innehåller inte någon färdighetsträning i svenska.

Grundnivå

Grundnivå är uppdelad i kurspaket I–III, och inom varje kurspaket ger vi tre eller fyra kurser. Våra tre institutioner ansvarar för varsitt kurspaket. Vi ger även fristående kurser som du hittar under Övriga kurser.

Avancerad nivå

På avancerad nivå kan du antingen läsa en tvåårig masterutbildning eller fristående kurser.

Startsida Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
"Vem kan studera svenska som andraspråk?" mot grön bakgrund

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

STUDIEVÄGLEDARE
Grundnivå

Avancerad nivå
Avancerad nivå

STUDIEREKTORER
Studierektorer

Besöksadresser, telefon och e-post

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket