Frågorna tar sin utgångspunkt i sociala teorier om lärande och kommunikation på andraspråket. De belyser den tvåspråkiga individens kompetenser och interaktion med sin omgivning liksom institutionernas bemötande, såväl i en vidare samhällskontext som i en specifik utbildnings- och yrkeskontext.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Kursplan

Kursplan NS7003 (182 Kb)

 

Litteratur

Litteratur NS7003 (48 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS7003 (70 Kb)