Kursen syftar vidare till att ge teoretiska och metodiska redskap för att kritiskt använda och granska prov och bedömningsformer, varvid t.ex. konstruktdefinition, analys och validering diskuteras. Kursen är användbar för alla som arbetar med språkfärdighetsbedömning.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

Vt -19 Schema NS7028

 

Kursplan

Kursplan NS7028 (166 Kb)

 

Litteratur

Litteratur NS7028 (80 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NS7028 (48 Kb)