Innehållet i kursen fokuserar analys och diskussion av villkoren för yrkesutövningen inom ämnet svenska som andraspråk, hela tiden med anknytning till teoretiska aspekter inom ämnet. Syftet med praktiken är dessutom att öka din anställningsbarhet.

  • Du kan endast delta i kursen om du är antagen till masterprogrammet i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
  • Kurskod: NS7074

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

 

Kursplan

Se planarkivet: Praktik i svenska som andraspråk

 

Litteratur

Litteratur NS7015 (141 Kb)