Innehållet i kursen fokuserar analys och diskussion av villkoren för yrkesutövningen inom ämnet svenska som andraspråk, hela tiden med anknytning till teoretiska aspekter inom ämnet. Syftet med praktiken är dessutom att öka din anställningsbarhet.

  • Du kan endast delta i kursen om du är antagen till masterprogrammet i svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.
  • Kurskod: NS7074

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

- -

 

 

Kursplan

Kursplan Kurslitteratur

 

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: britt.arvidsson@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.