Förkunskapskrav

Antagen till Språkvetenskapligt masterprogram med inriktning Svenska som andraspråk eller till Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen med första ämne Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, samt minst 15 hp på avancerad nivå inom huvudområdet eller motsvarande.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (97 Kb)

 

Schema

Vt -18 Schema NS8016

 

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Svenska som andraspråk – magisterkurs

 

Litteratur

Litteratur NS8016 (143 Kb)

 

Betygskriterier