Avancerad nivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svenska som andraspråk
  4. Utbildning
  5. Våra utbildningar
  6. Avancerad nivå
  7. Fristående kurser
  8. NS9003
  9. Svenska som andraspråk – masterkurs, 30 hp (vt -19)

Svenska som andraspråk – masterkurs, 30 hp (vt -19)

Kursen består av seminarier kring språkvetenskapliga forskningsproblem och ett examensarbete inom ämnesområdet. Ämnet för examensarbetet väljs i samråd med handledare och examinator. Examensarbetet kan ha koppling till en praktikplats.

Förkunskapskrav

Antagen till Språkvetenskapligt masterprogram med inriktning Svenska som andraspråk samt minst 60 hp på avancerad nivå inom huvudområdet eller motsvarande, eller antagen till Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen med första ämne Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, samt minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet inklusive examensarbete på magisternivå om 15 hp.

 

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 3 sep. 2019 (168 Kb)

 

Schema

Vårterminen 2019 Helfart dagtid

 

 

Kursplan, litteratur och betygskriterier

Kursplan Kurslitteratur Betygskriterier

 

 

 

Frågor? Kontakta studievägledaren!

E-post: britt.arvidsson@su.se

Telefon- och besökstider samt fler kontaktuppgifter.

Bokmärk och dela Tipsa
Startsida Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
Mitt universitet
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket