I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.

  • Kurskod: USS104
  • Du söker till hela kurspaketet, och inte till enskild kurs:
    Kurspaket I
  • Du kan även läsa kursen som fristående kurs sommaren 2019, sök senast 15:e mars: USS104 Sommartermin 2019
  • Kursen ges av: Institutionen för språkdidaktik (ISD)
     

Schema

 

Vårterminen 2019

 

Sommarterminen 2019

 

Kursplan

Kursplan USS104 (235 Kb)

 

Litteratur

Litteratur USS104 (233 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier USS104 (249 Kb)