Bl.a. behandlas bedömning baserad på prov, självskattning, performansanalys, klassrumsobservationer och portfoliometodik och andra redskap för en formativ bedömning.

Viktig studieinformation

Viktig studieinformation (Svefler). Uppdaterad 9 jan. 2018 (98 Kb)

 

Schema

Ht -17

Vt -18

Kursplan

Kursplan NSS204 (232 Kb)

 

Litteratur

Ht -17 Litteratur NSS204 (81 Kb)

Vt -18 Litteratur NSS204 (69 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier NSS204 (42 Kb)