Institutionen för språkdidaktik (ISD) ansvarar för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk samt tillsammans med Centrum för tvåspråkighetsforskning (vid Institutionen för svenska och flerspråkighet) för kurserna i Svenska som andraspråk.