Kurssidorna har flyttat till svenska som andraspråks nya webbplats: Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska som andraspråk