Lediga studieplatser och sen anmälan

Lediga studieplatser

Lediga studieplatser eller öppen för sen anmälan. Vad är skillnaden?

Lediga studieplatser innebär att utbildningen (kursen, programmet) inte är fullsatt. När du söker blir du antagen (om du är behörig) om utbildningen inte hinner bli fullsatt. För att söka gör du det som kallas för sen anmälan, se gröna rutan nedan. Ibland ska du istället kontakta studievägledaren, då skriver vi det i blå rutan nedan.

Öppen för sen anmälan innebär att utbildningen oftast är fullsatt men att du kan söka och få en reservplats. Det i sin tur innebär att du eventuellt kan få en plats på den, men det vet vi först efter registreringen av de som redan är antagna.

En utbildning finns oftast i bägge länklistorna nedan (under blå resp. grön ruta; de syns endast i samband med antagning och terminsstart), men ibland har utbildningen bara lediga studieplatser, och ibland är den bara öppen för sen anmälan. Oavsett vilket så är det oftast en sen anmälan du ska göra. Ibland ska du för en ledig studieplats istället kontakta studievägledaren, då står det i blå rutan nedan.

Gör en sen anmälan: se gröna rutan nedan.

Lediga studieplatser

  • Här (nedanför den blå rutan) listar vi länkar till utbildningar (kurser, program) om vi har lediga studieplatser efter att antagningen är klar i Svenska som andraspråk: Övriga kurser på grundnivå, och kurser på avancerad nivå.
  • Sök via antagning.se.
  • När du söker blir du antagen (om du är behörig) om inte utbildningen har hunnit bli fullsatt.
  • Läs om vilken behörighet som krävs i utbildningskatalogen, se länk på respektive kurssida.

Student som sitter i en fåtölj med katalog

Sen anmälan öppnar 13 juli

Ansökan för studier är öppen 15 mars–15 april (för studier kommande höst) respektive 15 september–15 oktober (för studier kommande vår).

Efter dessa sista datum kan du till de flesta utbildningar göra en sen anmälan, som öppnar i juli inför höstterminen och i december inför vårterminen. Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Utbildningar öppna för sen anmälan till ht -18 öppnar 13 juli 2018. Se utbildningskatalogen.

Sök via antagning.se, eller via utbildningskatalogen.

Om vi har platser kvar vid terminsstart är det också en sen anmälan du ska göra.

Se även universitetets webbplats om Sen anmälan.

Startsida Svenska som andraspråk

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

STUDIEVÄGLEDARE
Grundnivå

Avancerad nivå
Avancerad nivå

STUDIEREKTORER
Studierektorer

Besöksadresser, telefon och e-post

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Mina studier
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket