Vem kan läsa Svenska som andraspråk?

Våra kurser vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad.

Kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som har mycket god behärskning av svenska språket. De innehåller inte någon färdighetsträning i svenska.

 

Vad innehåller utbildningen?

Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar språktillägnandet. Genom språkjämförelser lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan.

Kurserna behandlar även lärande på ett andraspråk, litteracitet hos flerspråkiga och andraspråksanvändare samt frågor om undervisning. Du får också lära dig att analysera, testa och bedöma språkbruk i tal och skrift i olika situationer.

I språk- och kulturmötet är identitet, tillhörighet, etnicitet och kultur viktiga inslag, och du lär dig i andraspråksstudierna att relatera dem till inlärningssituationer och språkanvändning.

 

Vilka kurser finns?

  • Du kan läsa kurser i svenska som andraspråk upp till masternivå.
  • Kurserna på grundnivå är organiserade i tre kurspaket om 30 hp vardera.
    Grundnivå
  • På avancerad nivå kan du antingen läsa en tvåårig masterutbildning eller fristående kurser.
    Avancerad nivå
  • Dessutom finns kortare kurser för dig som vill fortbilda dig i ämnet ur olika aspekter som bedömning och arbetslivsinriktad språkundervisning.
    Övriga kurser

Examen?

Om du avser att ta ut en examen med Svenska som andraspråk från Stockholms universitet och har läst kurser i ämnet vid ett annat lärosäte måste du ansöka om tillgodoräknande av de tidigare kurserna innan en examen kan utfärdas.