Studieinformation

Studieinformation Svenska som andraspråk

Som student vid utbildningen i Svenska som andraspråk behöver du veta hur det går till när du studerar hos oss. Du läser kurser som ges både på Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Vi utgår ifrån att du har tagit del av informationen och de regler vi har för studier på våra kurser. Läs gärna igenom punkterna i god tid innan kursstart så att du hinner höra av dig om du har frågor.

Välkommen!

Checklista ny student

Startsida Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
"Vem kan studera svenska som andraspråk?" mot grön bakgrund

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

STUDIEVÄGLEDARE
Grundnivå

Avancerad nivå
Avancerad nivå

STUDIEREKTORER
Studierektorer

Besöksadresser, telefon och e-post

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket