ULV

ULV-projektet

Kurser i svenska som andraspråk inom ULV-projektet vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Här hittar du som är antagen till ULV-projektet vid Stockholms universitet kursplaner m.m. för de kurser i svenska som andraspråk som kan ingå i din individuella studiegång. Kursplaner upprättas efter överenskommelse med samordnaren i ULV-projektet.

ULV = Utländska lärares vidareutbildning

Startsida Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
"Vem kan studera svenska som andraspråk?" mot grön bakgrund

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

STUDIEVÄGLEDARE
Grundnivå

Avancerad nivå
Avancerad nivå

STUDIEREKTORER
Studierektorer

Besöksadresser, telefon och e-post

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket