Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning

På uppdrag av Skolverket ger vi uppdragsutbildning i svenska som andraspråk.

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gym, 7,5 hp

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasieskolan, 7,5 hp. En introduktionskurs i svenska som andraspråk som vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag.

INSTÄLLD HT18: Det globala klassrummet – intro.kurs i svenska som andraspråk inom vuxenutb., 7,5 hp.

Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning, 7,5 hp. En introduktionskurs i svenska som andraspråk som vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag.

Startsida Svenska som andraspråk. Foto: Niklas Björling
"Vem kan studera svenska som andraspråk?" mot grön bakgrund

Kontakt

Telefonnummer och telefon- och besökstider, se:

STUDIEVÄGLEDARE
Grundnivå

Avancerad nivå
Avancerad nivå

STUDIEREKTORER
Studierektorer

Besöksadresser, telefon och e-post

Postadress
Institutionsnamn
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Mitt universitet
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket