Du utvecklar din undervisning och stärker flerspråkiga och nyanlända elever. Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Du höjer din kompetens och du börjar din väg mot behörighet. Du kan sedan läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk. Läs mer i Kursplanen.

Genvägar inom sidan

Målgrupp | Studera med 80 procent av lönenFörkunskapskrav och andra villkor | Ansökan | Schema | Kursplan | Litteratur | Betygskriterier

Målgrupp

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Även lärare som är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är även öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Upp

Studera med 80 procent av lönen

Du kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid du studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen, dvs. arbetsgivaren, som ansöker om statsbidrag.

Se Skolverkets webbplats: Introduktionskurs i svenska som andraspråk under rubriken Studera med 80 procent av lönen.

Upp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Upp

Ansökan

Upp

Schema

Ht -18 Schema CT131U

Kursen ges på campus, kvällstid med sex seminarieträffar à tre timmar vardera. Dessutom finns kursmaterial samt forum för diskussion tillgängliga via kursens lärplattform (Mondo).

Upp

Kursplan

Kursplan CT131U, se utbildningskatalogen: Det globala klassrummet – introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymn, 7,5 hp

Upp

Litteratur

Litteratur CT131U (198 Kb)

Upp

Betygskriterier

Betygskriterier CT131U (188 Kb)

Upp