Svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Svenska som andraspråk

Behörighet

Vem är behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

Vem kan läsa våra kurser i svenska som andraspråk?

Våra kurser vänder sig i första hand till dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk inom skola och utbildning eller inom förvaltningar, organisationer och företag. Kurserna är också användbara om du är allmänt språkvetenskapligt intresserad.

Goda kunskaper i svenska krävs

OBS! Kurserna i svenska som andraspråk vänder sig till dig som behärskar (kan) svenska språket mycket bra. De innehåller inte någon färdighetsträning i svenska.

Om du

Om svenska som andraspråk

För dig som i din yrkesutövning möter personer med svenska som andraspråk.

Ämnets fokus ligger både på svenska språket som ett andraspråk och på inlärning av svenska ur ett andraspråksperspektiv – svenska som andraspråk är med andra ord ett mångfasetterat kunskapsfält. Ämnet omfattar därför såväl analys av språkstruktur och språkbruk som kunskap om språkinlärning och flerspråkighet.

Svenska som andraspråk är ett tvärvetenskapligt ämne med en dynamisk kunskapsutveckling och en såväl internationell som svensk forskningsorientering.

Utbildningen ges i samarbete mellan två institutioner vid Stockholms universitet: Institutionen för språkdidaktik och Institutionen  för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Webbplatsen ligger under Svenska och flerspråkighet.

För att det fortfarande finns en chans. Sen anmälan är öppen

Sen anmälan till ht -18 öppnar 13 juli

Sen anmälan öppnar den 13 juli. Gäller utbildningar där det kan finnas platser kvar

Schema

Scheman ht -18

De flesta av höstterminens scheman är så gott som färdiga och länkade på respektive kurssida. Observera att de är preliminära ända fram till kursstart, så ändringar kan ske av dag, klockslag, lärare osv.

Undervisa nyanlända elever

Hösten 2016 startade Stockholms universitet en kompetensutvecklingsinsats som riktar sig till modersmålslärare, studiehandledare och lärare i alla ämnen. För att lyckas i skolan måste nyanlända elever få möjlighet att utveckla det svenska språket och ämneskunskaper samtidigt.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk, 120 hp (ht -18)

Hos oss kan du läsa till en magister- eller masterexamen i svenska som andraspråk. Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk startar varje hösttermin.

Sök utbildning

Till utbildningskatalogen
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Mina studier
Mondo
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
IT för studenter
Biblioteket