Information in English, courses in Swedish as a foreign language (156 Kb)

Vi tar inte emot nybörjare. Dina förkunskaper i svenska testas genom ett inträdesprov (se nedan). Resultatet på inträdesprovet ligger till grund för antagningen.

 

Genvägar inom sidan

1. Sista ansökningsdag | 2. Behörighet  | 3. Du ska skicka in betygskopior till Antagningen | 4. Inträdesprov inför vårterminen 2018 | 5. Antagningsbesked och kontakt

 

1. Sista ansökningsdag och avgifter

OBS! Enligt beslut från 2018-03-15 är kurserna i Svenska som främmande språk inte längre studieavgiftsbefriade. Detta innebär att du som är medborgare från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala en anmälningsavgift och en studieavgift. Det finns undantag från kravet på studieavgifter.

Läs mer på antagning.se: Medborgare utanför EU och EES

  • Till vårterminen 2020: 15 oktober 2019 

Du söker via antagning.se. Webbanmälan för vårterminen 2020 är öppen mellan den 16 september - 15 oktober.

Se Stockholms universitets webbkatalog:
Utbildningskatalogen: Svenska som främmande språk, förberedande kurs

 

2. Behörighet

VIKTIGT: Läs om behörighetskraven!

Behörighet

 

3. Du ska skicka in betygskopior till Antagningen

På antagning.se finns all information:
Antagning.se: Vilka dokument ska in?

Samtliga meriter måste vara inskickade i samband med anmälan:

  • inför vårterminen: senast 15 oktober 2019.

 

4. Inträdesprov inför vårterminen 2020

Inträdesprovet ges torsdagen den 7:e november klockan 17-20. Alla behöriga sökande blir kallade till inträdesprovet. Vi skickar kallelse med e-post ca en vecka innan provet.

OBS! Det är bara möjligt att skriva provet på Stockholms universitet.

Det är ditt resultat på provet (och att du är behörig) som avgör om du blir antagen och i så fall till:

  • Svenska som främmande språk, förberedande kurs ELLER
  • Behörighetsgivande kurs i svenska.

 

Om innehållet i provet

Information om inträdesprovet (Svenska som främmande språk) (45 Kb)

 

Exempel på hur inträdesprovet kan se ut

Exempelprovet är till för att du ska kunna få en uppfattning om hur provet är utformat.
Exempel på inträdesprov (248 Kb)

 

5. Antagningsbesked och kontakt

Se Antagningsbesked och kontakt.