Information in English, courses in Swedish as a foreign language (196 Kb)

Svenska som främmande språk, förberedande kurs , 30 hp

För att få läsa kursen i Svenska som främmande språk, förberedande kurs, krävs att du har:

  • utländsk förutbildning för högskolestudier i hemlandet.
  • grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska.
  • förkunskaper i svenska motsvarande nivå B1 enligt Europarådets självbedömningsskala, vilket testas genom ett inträdesprov.
    Europarådets självbedömningsskala (128 Kb)

Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp

För att få läsa Behörighetsgivande kurs i svenska krävs att du har:

  • Utländsk förutbildning för högskolestudier i hemlandet.
  • Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska.
  • Godkänt resultat på Svenska som främmande språk, förberedande kurs, eller  förkunskaper i svenska motsvarande nivå B2 enligt Europarådets självbedömningsskala, vilket testas genom ett inträdesprov.
    Europarådets självbedömningsskala (128 Kb)

Godkänt resultat på Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp, ger behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige. Kurserna kan inte ingå i examen vid Stockholms universitet.

Ansökan och inträdesprov

Ansökan och inträdesprov