Verena Kraus
Verena Kraus

Verena Kraus

E-post: studexp.sfs.svefler@su.se

Telefon: 08-16 34 74
Telefontid: Tisdag 10–11, 15–16

Chatt: Chatta med mig via Zoom (lägg till: verena.kraus@su.se). Zoom

Rum: D 621
Besökstid: Måndag 12.30–13.30

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. SFS
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM