Verena Kraus
Verena Kraus

Verena Kraus

E-post: studexp.sfs.svefler@su.se

Telefon: 08-16 34 74
Telefontid: Tisdag 10–11, 15–16.

Chatt: Chatta med mig via Zoom (lägg till: verena.kraus@su.se). Zoom

Rum: D 621
Besökstid: Boka via mejl eller telefon.

Studieinformation

Under Studieinformation finns relevant information både dig som är ny student och för dig som studerat hos oss ett tag.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studexp. SFS
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM