Stadshustornet, gruppseminarium, student på föreläsning
 
 

Du får öva den kommunikativa kompetensen både muntligt och skriftligt genom att berätta, beskriva, argumentera, utreda och författa praktiska skrivelser. Du får genomföra presentationer och även författa en text som redovisas i seminarieform. Läsning av texter av olika slag ger dig tillfälle till att jämföra olika genrer och stilnivåer.

Godkänt resultat på hela kursen ger dig också behörighet motsvarande samhällskunskap 1b på komvux.

Undervisningen ges dels på helfart, dels på halvfart (startar endast på hösten).

  • Helfart har undervisning under en termin, dagtid 3–4 gånger/vecka.

  • Halvfart har undervisning under två terminer, 1–2 kvällar/vecka (startar endast på hösten).

 

Inträdesprov

Du skriver ett inträdesprov, och resultatet på det avgör om du blir antagen eller inte (till Förberedande kurs eller Behörighetsgivande kurs).
Ansökan och inträdesprov

Kurskod: NS0333

 

Godkänd kurs

Godkänt resultat på hela kursen (30 hp) ger behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige (HSVFS 2009:1 §4 samt UHR/antagning.se) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy11) eller Svenska som andraspråk B i tidigare läroplan.

 

Schema våren 19

Vt -19 Dag

  1. Vt -19 Schema NS0333 dag, grupp 3:1
  2. Vt -19 Schema NS0333 dag, grupp 3:2
  3. Vt -19 Schema NS0333 dag, grupp 3:3

Vt -19 kväll

  1. Vt -19 Schema NS0333 kväll, grupp k3:1
  2. Vt -19 Schema NS0333 kväll, grupp k3:2

 

Kursbeskrivning med betygskriterier

Vt -19 Kursbeskrivning NS0333 (362 Kb)

 

Kursplan

Kursplan NS0333 (234 Kb)

 

Litteratur

Vt -19 Litteratur NS0333 (311 Kb)