Du får öva den kommunikativa kompetensen både muntligt och skriftligt genom att berätta, beskriva, argumentera, utreda och författa praktiska skrivelser. Du får genomföra presentationer och även författa en text som redovisas i seminarieform. Läsning av texter av olika slag ger dig tillfälle till att jämföra olika genrer och stilnivåer.

Undervisningen ges dels på helfart (startar varje termin), dels på halvfart (startar endast på hösten).

  • Helfart har undervisning under en termin, dagtid 3–4 gånger/vecka.

  • Halvfart har undervisning under två terminer, 1–2 kvällar/vecka (startar endast på hösten).

Inträdesprov

Du skriver ett inträdesprov, och resultatet på det avgör om du blir antagen eller inte (till Förberedande kurs eller Behörighetsgivande kurs).
Ansökan och inträdesprov

Kurskod: NS0333

Godkänd kurs

Godkänt resultat på hela kursen (30 hp) ger behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige (HSVFS 2009:1 §4 samt UHR/antagning.se) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy11) eller Svenska som andraspråk B i tidigare läroplan.

Schema våren 2021


Vt -21 Dag

  1. Vt-21 Schema NS0333 dag, grupp 1
  2. Vt-21 Schema NS0333 dag, grupp 2

Vt -21 Kväll

  1. Vt-21 Schema NS0333 kväll, grupp 1
  2. Vt-21 Schema NS0333 kväll, grupp 2

Salstentamen och omtentamen

Anmäl dig till salstentamen och omtentamen direkt i Ladok.

VT21 Schema tentor

Om du inte kan anmäla dig direkt i Ladok, hör av dig till studexp.sfs.svefler@su.se för att få hjälp.

Omregistrering

Vi kan omregistrera dig på kursen i mån av plats. För att ansöka om omregistrering behöver du kontakta studentexpeditionen.

Kursbeskrivning med betygskriterier

VT21 Kursbeskrivning NS0333 (229 Kb)

Kursplan

Se utbildningskatalogen: Behörighetsgivande kurs i svenska

Litteratur

Litteratur NS0333 (gäller från ht21) (178 Kb)