ULV

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV (vt -18)

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och är antagen till ULV och behöver fördjupa dina kunskaper i och om det svenska språket i tal och skrift. Kursen behandlar språkanvändning och arbetssätt i akademiska sammanhang. Fokus ligger på språkfärdighetstränande moment. Även språk och texter i skolan och förskolan behandlas på kursen.

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan – ULV, 4 hp (vt18)

I kursen ges en introducerande översikt av texter, interaktion, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. Kursen behandlar även språk och kommunikation i förskola och skola, och språknormer och attityder diskuteras. Du genomför observationer och beskriver, analyserar och reflekterar över kommunikationen i olika utbildningsmiljöer, såväl i förskola/skola som i högskolemiljö. Du kommer att använda svenska språket skriftligt och muntligt i akademiska sammanhang.

Startsida Svenska som främmande språk

Studentexpedition/studievägledare Svenska som främmande språk

Jennica Andersson

Jennica Andersson. Foto: Johan Asplund

E-post: studexp.sfs.svefler@su.se

Tfn: 08-16 34 74
Telefontid
Måndag 10–11
Tisdag 10–11 och 15–16
Torsdag 10–11

Rum: D 618
Besökstid
Måndag 12.30–13.30
Tisdag 12.30–13.30
Torsdag 12.30–13.00

Fax: 08-15 85 33

Adress

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Svenska som främmande språk ULV
Swedish for international students
Tisus

Språkstudions

Tandem

Två studenter samtalar

Lär dig ett annat språk och lär ut ditt modersmål.

Student som har läst Svenska som främmande språk

"Jag fick lära mig mycket grammatik och ordkunskap, som jag behövde. Sedan kom jag in på jursitlinjen och nu är jag färdig jur.kand., och  lever och verkar i Sverige och på svenska."