I kursen behandlas även akademiskt ordförråd och olika former av referenssystem. Kursen ges parallellt med Att vara lärare i Sverige I (DIG08U), Att vara lärare i Sverige II-VFU (UB37UU) och Sociala relationer i skolan och läraren som ledare (UB30UU).

  • Kurskod: NS171U

Schema

  1. VT21 Schema NS171U grupp 1
  2. VT21 Schema NS171U grupp 2
  3. VT21 Schema NS171U grupp 3
  4. VT21 Schema NS171U grupp 4

Schema för alla kurser och alla grupper inom Att vara lärare i Sverige våren 2021

Kursplan

VT21 Kursplan NS171U (229 Kb)

Litteratur

VT21 Litteratur NS171U (61 Kb)

Betygskriterier

VT21 Betygskriterier NS171U (49 Kb)