ULV

Språkintroduktion till akademiska studier för utländska lärare – ULV, 30 hp

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och är antagen till ULV och behöver fördjupa dina kunskaper i och om det svenska språket i tal och skrift. Kursen behandlar språkanvändning och arbetssätt i akademiska sammanhang. Fokus ligger på språkfärdighetstränande moment. Även språk och texter i skolan och förskolan behandlas på kursen.

Svenska språket som redskap för akademiska studier och för kommunikation i skolan – ULV, 4 hp

I kursen ges en introducerande översikt av texter, interaktion, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. Kursen behandlar även språk och kommunikation i förskola och skola, och språknormer och attityder diskuteras. Du genomför observationer och beskriver, analyserar och reflekterar över kommunikationen i olika utbildningsmiljöer, såväl i förskola/skola som i högskolemiljö. Du kommer att använda svenska språket skriftligt och muntligt i akademiska sammanhang.

Startsida Svenska som främmande språk

Verena Kraus

Verena Kraus

Studentexpedition & studievägledare Svenska som främmande språk (SFS)

Svenska som främmande språk ULV
Swedish for international students
Tisus

Student som har läst Svenska som främmande språk

"Jag fick lära mig mycket grammatik och ordkunskap, som jag behövde. Sedan kom jag in på juristlinjen och nu är jag färdig jur.kand., och  lever och verkar i Sverige och på svenska."

Sök program & kurser
Lediga studieplatser
-

Språkstudion

Hitta en språkkompis via tandemprogrammet

Lär dig ett annat språk och lär ut ditt modersmål.

Två studenter sitter i fåtöljer och pluggar. Foto: Niklas Björling

Studieinformation

Här hittar du information som rör studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet. Informationen är till både för dig som precis har börjat studera hos oss och för dig som har studerat hos oss i flera terminer.

Athena
Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
Mitt universitet
Språkstudion
Språkstudion in English
Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö