Svenska som främmande språk

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Svenska som främmande språk
 Studenter på Söder och i Studenthuset. Foto: Eva Dalin och Niklas Björling

  Svenska som främmande språk

  Svenska som främmande språk är behörighetsgivande kurser i svenska. Kurserna är avsedda för dig som har en fullständig utländsk gymnasieutbildning och förkunskaper i svenska motsvarande en termins heltidsstudier.

  Vi ger utbildningen på två nivåer, som förbereder dig för akademiska studier på svenska:

  Kurserna kan inte ingå i examen vid Stockholms universitet.

  Information in English, courses in Swedish as a foreign language (203 Kb)

  Terminsstart och webbregistrering

  Tjej på golvet lutad mot soffa m. dator i knät och skriver i block på soffbord. Av: LightField

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2020. FAQ

  Undervisning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under höstterminen 2020 mestadels online. På campus planerar vi att ha en hel del examination och några undervisningstillfällen. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Institutionens information om distansundervisning:
  Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

  En tusenlapp sticker upp ur en portmonnä. Foto: inbj, MostPhotos

  Studieavgift för medborgare utanför EU/EES

  Enligt beslut från 2018-03-15 är kurserna i Svenska som främmande språk inte längre studieavgiftsbefriade. Detta innebär att du som är medborgare från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala en anmälningsavgift och en studieavgift. Det finns undantag från kravet på studieavgifter.

  Läs mer på antagning.se: Medborgare utanför EU och EES

  Kathrin Kaufhold

  Ord och terminologi är lätt att lära sig – men hur får man det till ett språk?

  Att lära sig att kommunicera på ett nytt språk i professionella sammanhang kan innebära en stor utmaning – inte minst i akademiska sammanhang. Det vet Kathrin Kaufhold, lektor och forskare i lingvistik på Stockholms universitet, som själv använder mestadels engelska men också svenska som arbetsspråk.

  Vitt kakel

  Ända in i kaklet

  Under den senaste tiden har vi hört moderatledaren Ulf Kristersson använda uttrycket "ända in i kaklet" upprepade gånger. Vilka för- och nackdelar finns det med att använda ett idiomatiskt uttryck för att beskriva sin starka vilja att bilda regering? Och vad kommer att hända med uttryckets popularitet om Kristersson inte lyckas i sin strävan? Urban Östberg, forskare på Institutionen för svenska och flerspråkighet, medverkar i Sveriges radios P1 Nordengren & Epstein.

  Jonas Kauppi. Foto: Pia Nordin.

  Praktik och yrkessvenska kortar vägen till rätt jobb

  - Det är väldigt inspirerande, berättar Jonas Kauppi som är lärare på Korta vägen, en arbetsmarknadsutbildning som snart 1 000 utländska akademiker läst vid Stockholms universitet.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö den 14 mars 2018. Seminariet vände sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad

  Universitetslärare möter Europa med Erasmus

  ”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.

  Peter Lundkvist.

  Lärarna som undervisat i svenska utomlands

  Det är inte bara våra studenter som är internationella, många av lärarna i svenska som främmande språk har undervisat runt om i världen. Här berättar några av dem om sina utlandslektorat och lärarutbyten.

  Anke Schmidt-Felzmann. Foto: H-H.Schmidt-Felzmann

  När språkinlärningen blir en kamp mot kulturen

  Vad är de största utmaningarna när man försöker lära sig svenska? Och vad behöver man göra för att ta sig in i den svenska språkgemenskapen? Forskaren Anke Schmidt-Felzmann vet hur man kämpar sig till svenska.

  Adam Moussawi

  Adam som läst Svenska som främmande språk: ”Det är kurser för alla med stora drömmar”

  Hur är det att studera svenska som främmande språk? Varför är universitetsmiljön så viktig? Och hur lär man sig tio språk? Studenten Adam Moussawi har flera tips till den som funderar på att läsa svenska.

  Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling

  Undervisning i par utvecklar pedagogik

  Den 8 februari 2018 träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.

  Jeanna Wennerberg Vendela Blomström

  Behörighet i svenska – och sen då?

  Inom ämnet Svenska som främmande språk har man gjort en undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet. De som gjort undersökningen är lärarna och tillika kursföreståndare Vendela Blomström och (tidigare) studierektor Jeanna Wennerberg.

  Verena Kraus

  Verena Kraus

  Studentexpedition & studievägledare Svenska som främmande språk (SFS)

  Svenska som främmande språk ULV
  Swedish for international students
  Swedish languge courses for international employees
  Tisus
  Sök program & kurser
  Lediga studieplatser
  Två studenter samtalar. Foto: Niklas Björling

  Språkstudion

  Hitta en språkkompis via tandemprogrammet

  Lär dig ett annat språk och lär ut ditt modersmål.

  Två studenter sitter i fåtöljer och pluggar. Foto: Niklas Björling

  Studieinformation

  Här hittar du information som rör studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet. Informationen är till både för dig som precis har börjat studera hos oss och för dig som har studerat hos oss i flera terminer.

  Athena
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Mitt universitet
  Språkstudion
  Språkstudion in English
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö