Svenska som främmande språk

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
 4. Svenska som främmande språk
 Studenter på Söder och i Studenthuset. Foto: Eva Dalin och Niklas Björling

  Svenska som främmande språk

  Svenska som främmande språk är behörighetsgivande kurser i svenska. Kurserna är avsedda för dig som har en fullständig utländsk gymnasieutbildning och förkunskaper i svenska motsvarande en termins heltidsstudier.

  Vi ger utbildningen på två nivåer, som förbereder dig för akademiska studier på svenska:

  Adam Moussawi

  Adam som läst Svenska som främmande språk: ”Det är kurser för alla med stora drömmar”

  Hur är det att studera svenska som främmande språk? Varför är universitetsmiljön så viktig? Och hur lär man sig tio språk? Studenten Adam Moussawi har flera tips till den som funderar på att läsa svenska.

  En tusenlapp sticker upp ur en portmonnä. Foto: inbj, MostPhotos

  Studieavgift för medborgare utanför EU/EES

  Enligt beslut från 2018-03-15 är kurserna i Svenska som främmande språk inte längre studieavgiftsbefriade. Detta innebär att du som är medborgare från ett land utanför EU, EES eller Schweiz måste betala en anmälningsavgift och en studieavgift. Det finns undantag från kravet på studieavgifter.

  Läs mer på antagning.se: Medborgare utanför EU och EES

  Rundabordssamtalet om kollegial utveckling Nobel, Wennerberg Blomström Foto Niklas Björling

  Undervisning i par utvecklar pedagogik

  Den 8 februari träffades över 300 universitetslärare vid universitetets lärarkonferens för att lära sig mer om undervisning och lärande i en föränderlig värld. Ett av rundabordssamtalen under konferensen handlade om kollegial utveckling.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg Foto: Felicia Blomström

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö

  Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö den 14 mars 2018. Seminariet vände sig till medlemmar i UBSAM-nätverket samt andra universitetslärare som undervisar på språkfärdighetstränande kurser på universitet och högskola.

  Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg. Foto: Vilhelm Stokstad

  Universitetslärare möter Europa med Erasmus

  ”Jobbskugga” en kollega vid ett lärosäte i Europa. Undervisa, fast vid ett annat europeiskt universitet. Genom Erasmus kan anställda delta i utbyten och utveckla verksamheten.

  Jeanna Wennerberg Vendela Blomström

  Behörighet i svenska – och sen då?

  Inom ämnet Svenska som främmande språk har man gjort en undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till nytta för dem i fortsatta studier och/eller i arbetslivet. De som gjort undersökningen är lärarna och tillika kursföreståndare Vendela Blomström och (tidigare) studierektor Jeanna Wennerberg.

  Språkstudions

  Tandem

  Två studenter samtalar

  Lär dig ett annat språk och lär ut ditt modersmål.

  Studieinformation

  Här hittar du information som rör studier hos oss på Institutionen för svenska och flerspråkighet, oavsett om du precis har börjat studera hos oss, eller om du har läst flera terminer, och oavsett vad du studerar.

  Student som har läst Svenska som främmande språk

  "Jag fick lära mig mycket grammatik och ordkunskap, som jag behövde. Sedan kom jag in på jursitlinjen och nu är jag färdig jur.kand., och  lever och verkar i Sverige och på svenska."

   

  Gentiana Dedaj

  Gentiana: Jurist från Albanien som lärde sig svenska snabbt

  Gentiana Dedaj, född 1983, är utbildad jurist och har tidigare arbetat som jurist och översättare i Albanien. Hon har varit i Sverige sedan mitten av 2009 och kom hit för att gå ett magisterprogram inom juridik, och behövde lära sig svenska.

  Svenska som främmande språk ULV
  Swedish for international students
  Swedish languge courses for international employees
  Tisus

  Sök utbildning hos Svefler

  Till utbildningskatalogen

  institutionens

  Lediga studieplatser
  Mondo
  Fusk: plagiat och ottillåten kopiering
  Mina studier
  Språkstudion
  Språkstudion in English
  Jämställdhet och likabehandling, Diskrimineringslagen, Sexuella trakasserier, Miljö, Arbetsmiljö
  Tre utropstecken grönt gult rött

  Har du anmält till SAMIR?

  SAMIR står för Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapporteringssystem. I SAMIR rapporterar du som är anställd eller student vid Stockholms universitet tillbud, arbetsskador och sjukdomar, miljöavvikelser och förslag till förbättringar, säkerhetsrisker eller oegentligheter samt kan göra en polisanmälan.