Stockholms stadshus. Foto: Wikipedia
Stockholms stadshus. Foto: Wikipedia

Om delproven

  • Delprov 1 och 2 ges vanligtvis på förmiddagen och tar ca fyra timmar.
  • Delprov 3 i muntlig färdighet ges vanligtvis på eftermiddagen eller dagen efter. Tid för det muntliga provet står i kallelsen som vi skickar ut ca en vecka innan provet.

    Observera att en del provorter inte hinner genomföra delprovet i muntlig färdighet med alla testtagare på samma dag. Schemaläggning av det muntliga delprovet kan därför förläggas till en av två dagar. Läs mer om våra provorter i Sverige för detaljerad information.

Anmälan

  • Fyll i webbformuläret för Tisus Sverige. Klicka på länken nedan för att komma till webbformuläret. Observera att man enbart kan anmäla sig under anmälningsperioden.
  • Betala anmälningsavgiften i samband med webbanmälan.
  • Observera att antalet platser är begränsade. Platserna kan ta slut innan sista anmälningsdag, se Provdatum Tisus Sverige.
  • Om du i webbformuläret får uppgift om att det är fullt på din provort, kommer vi istället att erbjuda dig en plats på den ort du angett som andrahandsval. Se Provorter Tisus Sverige.

Anmälan är personlig och avgiften kan inte återbetalas

En anmälan till Tisus är bindande och anmälningsavgiften återbetalas enbart i särskilda fall. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

Så fort en anmälan har kommit in till oss uppstår administrativa kostnader, bland annat beställs tryckning av proven och vi bokar provlokaler samt ordnar provledare till provet.

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av s.k. laga förfall inte kan genomföra provet och i sådana fall tas en administrativ avgift ut. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg.

Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Anmälningsavgift

Avgiften för Tisus Sverige är:

  • 1 900 kronor för helt prov
  • 950 kronor för restprov.

Du betalar anmälningsavgiften till Tisus Sverige via internet i samband med din webbanmälan. Du måste betala med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av PayEx betallösning.

Kallelse till provet

Cirka 1 vecka före provdagen skickar vi en kallelse med schema för provet tillsammans med ämnen för det muntliga provet.

Särskilda behov som dyslexi

Den vanligaste formen av anpassning som beviljas när du skriver Tisus är 50% förlängd skrivtid. När du anmäler dig till Tisus ska du skicka med ett intyg som styrker din dyslexi eller annan varaktig funktionsnedsättning, och ditt behov av förlängd provtid, senast samma dag som du skickar in din anmälan. 
 
För frågor om stöd vid dyslexi eller varaktig funktionsnedsättning vänligen kontakta oss på tisus.svefler@su.se