Våra provledare runt om i världen följer lokala regler och rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19. Hur detta ser ut varierar från land till land, men överallt gäller det att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant samt att den som känner sig sjuk måste stanna hemma. I vissa länder tillkommer krav på munskydd, feberscanning, speciella registreringskrav för insläpp i lokaler etc. 

De ansvariga för Tisus följer noga utvecklingen av covid-19 såväl i Sverige som runt om i världen. Vår förhoppning är att Tisus ska kunna hållas som planerat den 11 maj 2021, men detta beror naturligtvis på lokala förutsättningar och föreskrifter. Regler för att minska smittspridning ändras snabbt och vi kan därför inte utesluta att Tisus kan komma att ställas in på kort varsel på vissa orter.