Carina Engström. Foto: Privat
Carina Engström. Foto: Privat

Carina Engström

E-post: tisus.svefler@su.se

Chatta med mig via chattrutan nere till höger. Chatten är tillgänglig när chattrutan är synlig.

Telefon: +46 8 16 43 80
Telefontider:
Tisdag 9–10, 15–16
Onsdag 10–11

Rum: D 618
Besökstider: Inga besökstider p.g.a. den rådande situationen med cornapandemin.

Besöksadress Postadress

Universitetsvägen 10D
hus D, plan 6
Södra huset
Frescati

Tillgänglighet

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus exp.
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM