Malmö

Malmö universitet
Kultur och samhälle
Institutionen för språkstudier
Tisus
205 06 MALMÖ

Kontaktperson: Anita Marttila
Telefon: 040-665 73 45
E-post: anita.marttila@mah.se
Webbplats: www.mah.se/tisus

 

Lund

Lena Larsson
Språk- och litteraturcentrum
Lunds universitet
Svenska/Tisus
221 00 LUND

Kontaktperson: Lena Larsson
E-post: lena.larsson@nordlund.lu.se
Webbplats: www.sol.lu.se/nordiska/tisus/


Linköping

Se Anmälan Linköping
och blå kontaktruta

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och kommunikation
Tisus
581 83 LINKÖPING

Kontaktperson: Ioanna Zengler
Telefon: 013-28 10 00
E-post: ioanna.zengler@liu.se
Webbplats: www.liu.se/ikk/svenska-for-utlandska-studenter/tisus

 

Stockholm

Se Anmälan Stockholm
och blå kontaktruta

 

Uppsala

Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk
Tisus
Box 527
751 20 UPPSALA

Kontaktperson: Sofia Thorén
E-post: tisus@nordiska.uu.se
Webbplats: www.nordiska.uu.se/utbildning/kurser/sprakkurser-i-svenska/tisus

 

Umeå

Umeå universitet
Institutionen för språkstudier
Tisus
901 87 Umeå

Kontaktperson: Eva Harmatova
E-post: eva.harmatova@umu.se
Webbplats: www.sprak.umu.se/tisus

 

Utland

Se Anmälan utland
och blå kontaktruta