Internationella flaggor
 
 

Tisus genomförs vid varje provtillfälle på cirka 70 olika platser runtom i världen, i alla världsdelar. På några platser, framför allt i Europa och USA, återkommer några provorter vid nästan varje provtillfälle medan provet har gjorts vid enstaka tillfällen på andra orter.

När vi får en intresseanmälan undersöker vi om vi kan ordna Tisus på önskad ort vid aktuellt provtillfälle. I första hand utnyttjar vi redan etablerade provorter vilket kan innebära att du hänvisas till att ta Tisus på annan ort.

Anmälan Tisus utland

Kontakt Tisus utland, se blå kontaktruta.