Tisus

  Test i svenska för universitets- och högskolestudier

  Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

  Sommarblomster. Foto: Frugan, MostPhotos

  Sommartider

  Institutionen för svenska och flerpsråkighet (plan D3–6) kommer att hålla sommarstängt (låst) t.o.m. söndag 15 augusti. Vi fortsätter dock att ha låst även övriga tider p.g.a. coronapandemin, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Studievägledarna och utbildningsadministratörerna har särskilda telefontider under sommaren.

  Tisus in English

  THE ALTE Q-MARK AND AUDITING SYSTEM

  Tisus ALTE Q-mark Q233

  Kurser

  Svenska som främmande språk

  Ansvarig institution för Tisus

  Institutionen för svenska och flerspråkighet

  Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube