Foto: Dan Kosmayer/MostPhotos
Foto: Dan Kosmayer/MostPhotos
 

Urval 1

Du som blir antagen till någon av våra kurser vid urval 1 kommer att få e-post från oss med kallelse till upprop eller information om registrering med kort information om kursen.

Läs mer på su.se: Anmälan och antagning

Urval 2

Du som blir antagen till någon av våra kurser vid urval 2 kommer att få e-post från oss med kallelse till upprop eller information om registrering med kort information om kursen.

Läs mer på su.se: Anmälan och antagning

Reserver

Reserv efter urval 1

Vi skickar ingen information till dig som är reserv vid urval 1. Du kan hitta information om den kurs du sökt under Våra utbildningar:

Reserv efter urval 2

Om du är reserv på en kurs som har upprop eller reservupprop, kommer att få e-post från oss med kallelse till uppropet/reservuppropet med kort information om kursen. Vi skickar det efter det efter urval 2.

För de kurser som inte har upprop kommer vi att skicka information om registrering så snart vi vet om du kan bli antagen till kursen.